Rportaj

S.1) Bize biraz kendinizden bahseder misiniz?

1961 ylnda, Trabzon'da dodum. Erzurum Atatürk Üniversitesi Di Hekimlii Fakültesini bitirdim. Sakarya Üniversitesinde Sosyoloji alannda yüksek lisans yaptm. Bu ara Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fotoraf bölümünde de okudum. Uzun yllar serbest di hekimi olarak çaltm. Bir çok gönüllü kuruluta(NGO) kurucu, bakan ve üye olarak görev yaptm. Yaadmz bölgedeki doal afet veya savalarn tümüyle ilgilendim. Hem insani yardm olarak, hem de uluslararas lobi faaliyetinde bulunarak. 1992-93 'de Cumhurbakan merhum Turgut Özal'n özel danmanlnda bulundum. 2002-2007 yllar arasnda TBMM'de Sakarya Milletvekili olarak görev yaptm. imdi de belgesel sinema ile ilgileniyor ve Yeryüzü Doktorlar'nn sözcülüünü yürütüyorum. Birçok kiisel ve karma sergi açmann yan sra; 2010'da Kafkas slam Ordusu-1918 adl belgeseli yönettim. 

Birçok gazete ve dergide d politika, kültür ve sanat üzerine yazlarm yaynland ve yaynlanmaya devam ediyor. 1985'den itibaren de fotorafla ilgileniyorum. 

S.2)Yaamnzn bir çok alannda bir çok konuda baar elde ettiniz.Peki bunca i güç arasnda sizi fotoraf çekmeye sürükleyen ey ne oldu? Fotorafçla ne zaman balama karar aldnz? Fotorafçlk hikayeniz nasl balad? 

Ben ülkemiz insanlarnn birçoundan ansl saylrm. Hollanda’da çalan amcamn sayesinde lise yllarmda fotoraf makinem oldu. Ama fotoraf sanatyla ilgilenmem veya fotoraf bir sanat olarak alglamaya balamam; 1984’de birlikte askerlik yaptm fotoraf sanatçs dostum Uur Günyüz’ün katklaryla olmutur. 1984-1990 ylna kadar sinema ve fotoraf sanatyla ilgilendim. 2002’ye kadar faslal olsa da ara verdim. 2002’den itibaren tekrar fotoraf makinemi elime aldm ve brakmadm. 

S:3) Sizce Sanat Nedir? 

Klasik tanmlarda, belli kalplar içine konulamayan ve estetik olan insan duygularnn da vurumu olarak adlandrlmaktadr. 

Kant'a göre; sanatn kendi dnda, hiçbir amac yoktur. Onun tek amac kendisidir. Güzel Sanat, ancak deha yaratabilir. Hegel'e göre; sanattaki güzellik, doadaki güzellikten üstündür. Sanat, insan aklnn ürünüdür. Kendisine doann taklidinden baka amaç bulmaldr. Marks'a göre; yaratc eylem, insann ve doann karlkl etkileiminin bir aamasdr. Bu, toplumsal bir karakter tar. Sanat, yaam insaniletiren bir olgudur. Aratrc, yaratc, çok yönlü tümel insana ulama çabas içinde sanatlar geliebilir. Croce’a göre; güzelliin yerine anlatm öne çkarr. Sanat, sezginin ve anlatmn birliidir. Bireysel ve teorik bir etkinliktir. Doa, sanatçnn yorumu ile güzel olabilir. Gördüümüz gibi birçok düün adam sanat farkl tanmlamlar 

Sanat, var edeni aramak ve ondan ilham almaktr. 

S.4)Ya fotoraf?An durdurmak denir ya hep.Yani sizce de  an durdurmak mdr fotoraf ? Belgelemek midir? 

Görüntünün, bir mercekler sistemi araclyla ecza duyarl kart üzerinde sabitletirilmesiyle oluan resimdir.  Dar anlamda böyle tanmlanyor. 

Fotorafn asl izah, onun ilevsellii ve sanatsal yönlerinin incelenmesiyle balar. Bir tarih, bir corafya, tp, astronomi ve bunlara benzer sahalardaki faaliyetler ilim için yaplm faaliyetlerdir. Fotoraf, sanatsal bir faaliyettir. Ancak daha önemli yan belgeci, aktarc, doru ve yanllar ortaya koyan, estetik kayglar inceleyen bir sanat dal olmasdr. 

Fotoraf, tarihe kayt dümektir. Bu acdan bakldnda belgelemektir. 

S.5) Fotorafn nasl bir gücü var sizce? 

Bir fotoraf sava balatr veya bir fotoraf sava bitirir. Görmesini bilen bir göz, an'a tanklk edebilir ve kaderin srrna erebilir. 

S.6)Sanatsal yaklamnz etkileyen fotorafçlar oldu mu? Fotorafç,yazar,air ya da ressam… 

Elbette oldu. Çok önemsediim fotorafçlar var. Ben belge fotorafa yatknlmdan dolay genelde bu alandaki fotorafçlarla ilgiliyim. üphesiz Henri Cartier Bresson, Ara Güler, Costa Manos, Sebastiao Salgado, Josef Koudelka, Robert Capa ve Steve McCurry gibi fotoraf ustalar. Sinan gibi mimarlar, Ahmed Karahisari, Kazasker Mustafa zzet, Mustafa Rakm, Mehmed efik Bey gibi hattatlar, Mehmet Akif, Fyodor Mikhaylovich Dostoyevsky , Necip Fazl, Nazm Hikmet, Sezai Karakoç, smet Özel gibi yazar ve airler...hayatmz etkilemilerdir. 

S.7)Her  fotorafç ayn zamanda bir sanatçmdr sizce? 

Her fotorafç, ayn zamanda bir sanatç deil. Büyük fotoraf ustas Ara Güler kendine fotoraf sanatçs söylenmesini istemez: "ben foto muhabiriyim" der. 

S.8)Fotorafç  gözüyle etrafa bakmak,zamanla insanda nasl bir deiim yaratyor? 

Fotorafç gözüne sahip olduunuzda her an kaydedersiniz. Bu hem fotoraf makinesiyle olur, hem de beyninizde.  Bakmakla, görmek arasndaki ince fark kavrarsnz.Her objeye farkl yaklarsnz. 

S.9) Kudüs'te çekilmi bir çok fotorafnz inceledik fotoraf kareleri ruhumuza öyle iledi ki sormaktan kendimizi alamyoruz.Bu esiz fotoraflarn genelde yurtdnda çekilmesinin özel bir sebebi var m? 

Kudüs'ün, benim için ayr bir önemi var. O Tanr ehridir. O, benim ehrimdir. Gökyüzünde ina edilip, yeryüzüne indirilen ehirdir. Medeniyet onun duvarlarndan dodu. Üç kez kutsanmtr. Onun için mühimdir. 

Dorudur. Fotoraflarmn büyük bir ksm yurt dnda çektim. Belki de ilham vericim olan bn-i Fadlan, bn-i Batuta el Tanci ve Evliya Çelebi'nin izinde yürümenin getirdii zorunluluk bu. Yeryüzünde gezmediim bir kaç ülke kald. 

S.10)Genelde ne tür fotoraflar çekersiniz? 

Ben belgesel fotorafçym. Bu aralar doa ve  soyut fotorafla da urayorum. 

S.11)Vizörünüzden bakarken ruh aleminiz ya da kiiliinizde bir deiiklik hissediyor musunuz? Bu duyguyu biraz tanmlar msnz? 

Vizörden bakarken, yeryüzü ile ilgili olan tüm ilikilerimi kesiyorum. Odaklandm kompozisyonla bütünleiyorum. Yaam benim için o an duruyor; an'a ve kadere tanklk ediyorum. 

S.12)Bir fotoraf sanatçssnz.Daha önce çekmek isteyip de çekemediiniz içinizde kalan bir fotoraf karesi oldu mu ? 

Birçok kez daha öncede söylemitim. Biz iki ekilde de fotoraf çekeriz. Birincisi fotoraf makinesiyle. O an en ansl olduumuz andr. kincisi makinemiz yanmzda deilse beynimizle ki en ansz olunan an budur. Kayt yalnzca beyninizdedir. Çekim hatas yaptm, üzüldüüm bir çok kare de olmutur. 

S.13)Sizce Türk halk ve Türk basn fotoraf sanatna ilgi duyuyor mu? Buna verilen önem nedir? 

Türk halk doutan air ve sanatkardr. Halk fotoraf çok ilgi gösteriyor. 2005'de TBMM'de açtm sergiyi meclisi ziyarete gelen 87 bin kii izledi. 2006'da Dolmabahçe Saray sergi salonunda açtm, "Atlar ve Antlar" adl fotoraf sergisini, 40 günde 42 bin kii dolat. Ayn yerde 2008'de açtm "Tanr ehri Kudüs" fotoraf sergisini 10 günde 21 bin kii gezdi. Hrvatistan'n bakentinde açtm sergiyi 53 bin kii dolat. Halkmz fotorafa ilgi duyuyor ve artk satn alyor. Fotoraf müzayedeleri balad. Bu asrda en çok fotoraf müzayedesi olacak sanrm. 

S.14)Fotorafçla hala devam ediyorsunuz. Ne tür makine kullanyorsunuz? 

Artk fotoraf makineleri; analog ve saysal yani dijital olarak ikiye ayrlyor. Ben her ikisini de kullanyorum. Her yeni çkan dijital makineyi almaya çalyorum. Bu yönü ile bakldnda pahal bir meslek. Artk fotoraf ve HD video kayt yapan birleik makineler var. Hem fotoraf çekiyor an durduruyorsunuz, hem de hareketli kayt yapyorsunuz. 

S.15) “Hayatmn projesi” dediiniz ancak henüz tamamlayamadnz bir proje var m? Ya da gelecekle ilgili planlarnz nelerdir? 

Fotoraf ve belgesel sinema alannda, üzerinde çaltm bir kaç proje var. u anda, I. Dünya Sava'nda Osmanl Ordusu'nun ngilizlere kar kazand en büyük savalardan biri olan, "Kut'ül Ammare" belgeseline baladm. Bir ylda tamamlanacak. Hayatmn projelerinden biri: Peygamberlerin seyahat ettikleri yerleri onlarn yollarndan giderek dolamak, oralarda hem fotoraf ve hem de belgesel film çekmektir. Var edene ne kadar ükretsem azdr, bu projeye da baladm. 

S.16)Mesleinizin en unutulmaz ansn bizimle paylar msnz? 

Bosna Hersek savanda, yaral insanlarn fotoraflarn çekemeyip fotorafa uzun süre ara vermek. Son Somali'de kuraklk sonucu ortaya çkan açlkta fotoraf çekerken çektiim ac. Fotorafç ve Doktor çelikisini yaamak. Fotorafla aclar tüm dünyaya gösterecek ve dikkati bu alana çekeceksin veya hekim olarak müdahale edeceksin. Ben hekim olarak hep müdahaleyi önceledim. 

 S.17) Fotorafçla ilgi duyan ve bu alanda çalmaya hevesli gençlere önerileriniz var m? 

Önerilerde bulunacak kadar tecrübe biriktirmedim. Hala öreniyorum. Sizden de öreneceklerim var. Gençlere tavsiyem görsel veya iitsel sanatlardan birini en az hobi düzeyinde de olsa örenmeliler. Bakarken görebilmeyi örenmeliyiz. Sevmeliyiz, O’na ulamak için. Yeryüzü corafyasnda olan biten her eye kulak kesilmeliyiz. Unutmamamz gerekir ki “haberimiz olmayan zulümlerden bile paymza düen suçlar var”  Varlk nedenimizi ve yeryüzü serüvenimizin anlamn sorgulamalyz. An’n, kaderin srrn aramalyz. Hz. Mevlana diyor ki: 

"Can konan aramadaysan, cansn; 

bir lokma ekmek aryorsan, ekmeksin. 

u nükteyi biliyorsan, ii biliyorsun demektir: 

neyi aryorsan O’sun sen." 

S.18) Sormay unuttuumuz fakat sizin paylamak istediiniz düünceleriniz var m? Okuyucularmzla neler paylamak istersiniz? 

Çok teekkür ediyorum. Unutmayn,  insanlk sizden çok ey bekliyor. Siz ki, büyük bir medeniyetin ve milletin mensuplarsnz.

Dier Yazlar
Yaz mit ve ac mevsimine dnt - 01. Austos. 2016
Bar kuranlar tarihe yryecekler... - 06 Ocak 2013
Afganistan ah Afganistan - 11 Ocak 2013
Aydn devlet ikilemi - 13 Ocak 2013
Orta Dou'dan baknca - 18 Ocak 2013
20 Ocak Qara Yanvar ve Azadlk Atei - 20 Ocak 2013
nsanlk adalet bekliyor - 25 Ocak 2013
Bab el-ems ve srail'in gelecei - 27 Ocak 2013
Badat'tan Timbuktu'ya yklan benim - 01 ubat 2013
Diktatr rejimler yklmal - 03 ubat 2013
Yrek corafyamz ne kadar d politikadr? - 08 ubat 2013
Tersine dndrlmeye allan devrim: Tunus - 10 ubat 2013
slam dnyas tarihsiz, hafzasz bir gelecee evriliyor - 15 ubat 2013
imdi bydk masal sona erdi - 17 ubat 2013
Osmanl tarihi ne kadar Trklerin tarihidir? - 22 ubat 2013
Sonunda dnecek talih, gelecek Byk Atl - 24 ubat 2013
Sretan ti dan nezavisnosti Bosno i Hercegovino* - 01 Mart 2013
The death of a country* - 03 Mart 2013
Zulmn bedelini en ok kadnlar dyor - 08 Mart 2013
Dnya bar Kuds'ten geer - 10 Mart 2013
Bosnallar sadece adaleti aryor - 15 Mart 2013
Hakikati arayan yakn tarih - 17 Mart 2013
Bahar yeni bir mevsimin balangcdr - 22 Mart 2013
21. yy galiba yeni balyor - 24 Mart 2013
zme doru Filistin sorunu - 29 Mart 2013
Bir yanmz gurbeti yksdr - 31 Mart 2013
Bahar aynda umutlanmak iin ok gereke var - 05 Nisan 2013
Kresel snma ve iklim deiiklii - 07 Nisan 2013
Filistin'de kalc bar mmkn m? - 12 Nisan 2013
Babakan'n ziyareti ncesi Filistin - 14 Nisan 2013
Dalarna bahar gelmi memleketimin - 19 Nisan 2013
Boston olay neyin habercisidir? - 21 Nisan 2013
Sava ya da bar, tercih bizim - 26 Nisan 2013
Adaletsiz paylam, paylalm adaletsizlik! - 28 Nisan 2013
'Tanr eheri Qds' hammzn mesuliyetidir - 03 Mays 2013
AB Balkanlar ilhaka karar verdi - 05 Mays 2013
Suriye'de yol ayrmna geliniyor - 10 Mays 2013
'rdn ve Irak Ordular Filistin'e girdi' - 12 Mays 2013
Arabat kynden Nekbet gnne mays elem aydr - 17 Mays 2013
19 Mays ansna bir iade-i itibar teklifi - 19 Mays 2013
Yoksul braklm lkeler ve ucuz i gc - 24 Mays 2013
Sezar'n tutarll kadar tutarllk - 26 Mays 2013
Mostar Kprs'nden Yavuz Sultan Selim'e - 31 Mays 2013
Sosyal medya siyasete yn verebilir mi? - 02 Haziran 2013
Gsz muhalefette sokan dili - 07 Haziran 2013
Hakikatin bilgisine ulamak - 09 Haziran 2013
Zorluun yannda kolaylk vardr* - 14 Haziran 2013
Belki de arkadalaan babaya ihtiyacmz var - 16 Haziran 2013
Her hareket bir hukuk oluturur - 21 Haziran 2013
nsanlk hafzasna kaznmak: Yeryz Doktorlar - 23 haziran 2013
Gaza Resist ve Ela - 28 Haziran 2013
Dar kap - 30 Haziran 2013
Msr darbesi, bir turnusol kddr - 05 temmuz 2013
Bysn kaybeden AB'nin yeni yesi Hrvatistan - 07 Temmuz 2013
Srebrenica'da isimsiz mezar talar - 12 temmuz 2013
Ramazan ayn bayram gibi karlamak... - 14 Temmuz 2013
Gazze'yi zor gnler bekliyor - 21 Temmuz 2013
Orta Dou'da yeni saflar oluuyor - 19 Temmuz 2013
Blgede acilen bara ihtiya var - 26 Temmuz 2013
Tuz kokarsa - 28 Temmuz 2013
Meydanlar dntryor - 04 Austos 2013
Gklerin en yakn avlusu: Kuds - 02 Austos 2013
Sava ya da bar? - 11 Mays 2014
Hesap gn zorlu geecek - 09 Mays 2014
zgrlk ve adalet olmazsa? - 16 Austos 2013
mknszn iindeki mmkn grebilmek - 18 Austos 2013
Msr darbesi Filistin'i olumsuz etkileyecek... - 23 Austos 2013
Mezarlkta estetik aramak... - 25 Eyll 2013
Suriye mdahalesi Bosna ve Kosova'ya ne kadar benzer? - 30 Austos 2013
'kaym gideyim u Urumeline aman aman' - 01 Eyll 2013
Yenian sorunu niversiteli isizler... - 06 Eyll 2013
Bir bela baka bir bela ile mi defedilir? - 08 Eyll 2013
Barn kendisi bir yoldur - 13 Eyll 2013
Bar baarlamazsa Suriye lecek - 15 Eyll 2013
Balkanlarda iler iyi gitmiyor - 20 Eyll 2013
Bonak m, Bosnal m? - 22 Eyll 2013
Orta Dou'da yeni bir afak olabilir - 27 Eyll 2013
Yolun sonu gzkyor - 29 Eyll 2013
Her gelime yerelden blgesele ve evrensele ulatrr - 04 Ekim 2013
Orta Dou'nun gelecei Filistinlilerin elindedir - 06 Ekim 2013
'Sen payn ayr o sahibini bulur' - 11 Ekim 2013
brahim iimdeki putlar devir - 13 Ekim 2013
Sen gittin hzn elde kald Alija - 18 Ekim 2013
Ykseklere kar dmtr - 21 Ekim 2013
Opoto - 25 Ekim 2013
Kara kta enleniyor - 27 Ekim 2013
Cumhuriyet ne zaman cumhurun olacak? - 01 Kasm 2013
Bat'nn Suriye'ye bak - 03 Kasm 2013
Ben gurbettekinin hasretini bilirim - 09 Kasm 2013
Ayrma devam ediyor - 10 Kasm 2013
Orta Dou'da yeni bir sre balyor - 15 Kasm 2013
'Megri megri daye megri!' - 17 Kasm 2013
Gazze'de sava kapda! - 22 Kasm 2013
Hamas, yeni siyaset oluturabilecek mi? - 24 Kasm 2013
'1983'den 2013'e Sarajevo Sreci ve Alija' - 29 Kasm 2013
Bir k yolu bulunmal - 01 Aralk 2013
Orta Dou'da eksen deiiklii - 06 Aralk 2013
Dnyann en ar hzn yayor, kar yayor - 08 Aralk 2013
Gazze'den insanla son ar... - 13 Aralk 2013
iyle ve ruhuyla suskun Kuds - 15 Aralk 2013
Komplolar effaflamayla alr - 20 Aralk 2013
Sarkam harekt olmasayd? - 22 Aralk 2013
Bu kaotik iklimden kmalyz - 27 Aralk 2013
Yeni bir yl karlamadan - 29 Aralk 2013
1914'den 2014'e yzyla bak... - 03 Ocak 2014
Filistin'de bar mmkn m? - 05 Ocak 2014
Hkmet tehlikenin farknda m? - 10 Ocak 2014
Palal adamlar geri dnd - 12 Ocak 2014
zm zerine kafa yorsak - 17 Ocak 2014
Ahir zaman - 19 Ocak 2014
Dile kolay 40 yl - 24 Ocak 2014
John Kerry'den bir Mesih kar m? - 26 Ocak 2014
Ukrayna'da bilek greini kim kazanacak? - 31 Ocak 2014
Ey Kuds, ey hznler ehri - 02 ubat 2014
Bar iin son umut Cenevre-2 - 07 ubat 2014
Bosna Hersek'te olanlar srpriz mi? - 09 ubat 2014
Bosna Hersek blnebilir mi? - 14 ubat 2014
Kerry plannda Filistin devleti egemen olabilecek mi? - 16 ubat 2014
Bir Filistin Devleti olacak m? - 21 ubat 2014
Geleceini arayan lke: Ukrayna - 23 ubat 2014
Krm'a dikkat, sava kapda! - 28 ubat 2014
Krm, souk sava dneminin geri dn yeri mi? - 02 Mart 2014
Bat ittifaknn Krm snav - 07 Mart 2014
Krm: Gelincik iekleri - 09 Mart 2014
Havada barut kokusu mu var? - 14 Mart 2014
Bahar umutlar da yeertmeli - 16 Mart 2014
Danimarka izlenimleri - 21 Mart 2014
Birileri Ukrayna'y blmek mi istedi? - 23 Mart 2014
Ben nerede duruyorum? - 28 Mart 2014
Yeni bir dnem balamal - 30 Mart 2014
Seimler AK Parti'nin baars, ya muhalefetin? - 04 Nisan 2014
Pandora'nn kutusu ald - 06 Nisan 2014
Xwed ji te raz be Abdlkadir - 11 Nisan 2014
Scak ve zorlu yaza doru - 13 Nisan 2014
Ukrayna, III. Dnya Sava'nn nedeni olabilir mi? - 18 Nisan 2014
Holo Birlii'nin gurbeti genleriyle 3 gn - 20 Nisan 2014
Schwetzingen camisi - 25 Nisan 2014
Basal mesajndan E ati Deklarasyonu'na - 27 Nisan 2014
Ukrayna krizi Bat'nn i sava m? - 04 Mays 2014
Hafzasz bir gelecek... - 02 Mays 2014
Ortak sevin, ac ve bayram idraki - 09 Austos 2013 Cuma
Blgede acilen bara ihtiya var - 26 Temmuz 2013 Cuma
Orta Dou'da yeni saflar oluuyor! - 19 Temmuz 2013 Cuma
Ramazan ayn bayram gibi karlamak... - 14 Temmuz 2013 Pazar
Srebrenica'da isimsiz mezar talar - 12 Temmuz 2013 Cuma
Gvenilir haber! - 04 Ocak 2012
Asya Pasifik'ten Bat Afrika'ya kriz rzgr - 30 Aralk 2012
Bir karga hikyesi - 28 Aralk 2012
Urvet'l Vuska - 23 Aralk 2012
Topraa drlen her ocuk bizimdir... - 21 Aralk 2012
Grselliin alinasyonu - 14 Aralk 2012
Ve Kuds ehri. iyle ve ruhuyla suskun - 09 Aralk 2012
Tarih sahnesi yeni milletlerini kabule hazrlanyor... - 7 Aralk 2012
Tutsak deil zgr akl... - 02 Aralk 2012
Siyonist srail iin sonun balangc - 30 Kasm 2012
Emma ve Yeryz Doktorlar - 25 Kasm 2012
Bu dnya ile adil bar mmkn deil - 23 Kasm
Filistin: Aydnlk bir gelecee... - 18 Kasm 2012
Dinamitin fitili atelendi - 16 Kasm
Biz kaybettik ak da kazanmad - 11 Kasm 2012
Amerika, ne zaman bitireceiz insanlarla sava? - 09 Kasm 2012
ABD, Rusya ve in'in Suriye ayar? - 04 Kasm 2012
Arakan: Yeryz dalgn zulme dalgn - 02 Kasm 2012
Cumhurdan korkan Cumhuriyet... - 28 Ekim 2012
Bayram Gazzelilerin de hakk - 26 Ekim 2012
Nobel Bar dl'n Karadzi'e verelim! - 21 Ekim 2012
Da te nije Alija-Sen olmasaydn Alija - 19 Ekim 2012
Yldzn snd anlar... - 14 Ekim 2012 Pazar
Narod Zna (Halk Biliyor) - 12 Ekim 2012 Cuma
Yeni devrim a: Tunus - 07 Ekim 2012 Pazar
Blgesel atmadan kresele? - 05 Ekim 2012 Cuma
Yenilenme kongresi - 30 Eyll 2012 Pazar
Grme Biimleri-II - 28 Eyll 2012 Cuma
Grme Biimleri - 1 - 23 Eyll 2012 Pazar
BM ve Filistin Devleti... - 21 Eyll 2012 Cuma
Filmi balatan film... - 16 Eyll 2012 Pazar
Bumerang ve hz a - 14 Eyll 2012 Cuma
Stunlar ar kubbeler tayor stmze - 09 Eyll 2012 Pazar
Adsz mezar talar... - 07 Eyll 2012 Cuma
Giralda'dan Birssebi Camii'ne - 02 Eyll 2012 Pazar
Geri dneceiz... - 31 Austos 2012 Cuma
Deiimin yeni ncs Muhammed Mursi mi? - 26 Austos 2012 Pazar
zmn adresi siyasettir... - 24 Austos 2012 Cuma
Baba bayramnz mbarek olsun - 19 Austos 2012 Pazar
"Her gn Allah'n her gn Kuds gndr" - 17 Austos 2012 Cuma
Suriye sorunu acilen zlmeli... - 10 Austos 2012 Cuma
Yaser Arafat 'Ebu Ammar' - 05 Austos 2012 Pazar
stanbul'un ihtiam tevazuunda sakldr... - 03 Austos 2012 Cuma
Suriye krizi hayati bir nem arz ediyor... - 29 Temmuz 2012 Pazar
Kalpten kalbe bir yol vardr grlmez - 27 Temmuz 2012 Cuma
Ramazan Ramazan'dr... - 22 Temmuz 2012 Pazar
Mslman sanatkrlar, zanaatkrlar ve tccarlar (III) - 20 Temmuz 2012 Cuma
Mslman sanatkrlar, zanaatkrlar ve tccarlar (II) - 15 Temmuz 2012 Pazar
Mslman sanatkrlar, zanaatkrlar ve tccarlar (I) - 13 Temmuz 2012 Cuma
"to te nema?" - 08 Temmuz 2012 Pazar
CHP ilklerin partisi olmaya devam edebilir... - 06 Temmuz 2012 Cuma
Bir kavgada, erkeke olsun isterim... - 01 Temmuz 2012 Pazar
Tutsak edilmi akl... - 29 Haziran 2012 Cuma
Suriye gerginlii atmaya dnyor... - 24 Haziran 2012 Pazar
tekiletirmeden ortaklatrmak... - 22 Haziran 2012 Cuma
Tarih olanlar kaydediyor... - 17 Haziran 2012 Pazar
"Esta humanidad tiene ansias de justica" - 15 Haziran 2012 Cuma
Mescid-i Aksa her an yklabilir... - 10 Haziran 2012 Pazar
Peeye 137,5 euro ceza, ihbara 250 euro dl... - 08 Haziran 2012 Cuma
Bir atlas okuru olmak... - 03 Haziran 2012 Pazar
Bir cinnet hali: Suriye... - 01 Haziran 2012 Cuma
Batk geminin insanlar... - 27 Mays 2012 Pazar
Tarih tekerrr ediyor... - 25 Mays 2012 Cuma
Hzn ve mit: Krm, Anapa ve Samsun... - 20 Mays 2012 Pazar
Srebrenica gnahnn karanlk glgesi... - 18 Mays 2012 Cuma
Dan mayke/anneler gn... - 13 Mays 2012 Pazar
Tuhaflk senfonisi - 11 Mays 2012 Cuma
Yeni atmalarn eiinde Sudan - 06 Mays 2012 Pazar
Bat egemenliinin d - 04 Mays 2012 Cuma
Kt'l Amare Zaferi... - 29 Nisan 2012 Pazar
Tarih idrakinden yoksunluk... - 27 Nisan 2012 Cuma
Ben beyaz deilim Trkm - 22 Nisan 2012 Pazar
Edep ya hu... - 20 Nisan 2012 Cuma
Bir generalin 28 ubat maduriyeti - 15 Nisan 2012 Pazar
"Tanrsal Sendromun" sonu - 13 Nisan 2012 Cuma
Suriye, sadece komumuz deil - 08 Nisan 2012 Pazar
Avrupa Holo Birlii'nin Nevruzu... - 06 Nisan 2012 Cuma
Adalet herkes iin... - 01 Nisan 2012 Pazar
Aymazlk ve sorumluluk bilinci... - 30 Mart 2012 Cuma
Nermin, Muna ve Gabriel... - 25 Mart 2012 Pazar
Delgado'nun Glleri - 23 Mart 2012 Cuma
18 Mart anakkale Deniz Zaferi ve adsz kahramanlar - 18 Mart 2012
Anadolu Ajans Balkanlarda - 16 Mart 2012 Cuma
Rusya seimleri ve Trkiye - 11 Mart 2012 Pazar
Yalan ve gereklik - 09 Mart 2012 Cuma
Bosna Hersek: Bamszln 20. ylnda bir anma - 04 Mart 2012 Pazar
Komusu aken tok yatan bizden deildir... - 02 Mart 2012 Cuma
Aydn alinasyonu ve Hocali katliamnn 20. yl - 26 ubat 2012 Pazar
Futbol sadece spor deildir - 24 ubat 2012 Cuma
kaym gideyim Urumeline - 19 ubat 2012 Pazar
Meydan-i Tahrir ve Anayasa - 17 ubat 2012 Cuma
Hayriye Nine ve Trkiye algs - 12 ubat 2012 Pazar
Rportaj - 22.12.2012
Etkisini baklardan alan fotograflar - 20.09.2011
Hep Gndz Gibi - 10/10/2011
suleymangunduz.org    |    kafkasislamordusu.org [Tasar쯡>] & [Kodlama]