Sonsuzluk ekimleri-Mehmet efik

 2-14 Ocak 2009 tarihleri arasnda stanbul Dolmabahce Sergi Salonu’nda Sonsuzluk Çekimleri-Mehmed efik adl 5. Kiisel fotoraf sergimiz açlyor. Türk-slam yaz sanatnn (hat) en önemli ahseyitlerinden biri olan Hattat Mahmed efik’i(1820-1880) konu alan fotraf sergisinin çekimleri Kudüs, Bursa ve stanbul’da gerçekletirilmitir. Sergide 69 fotoraf ve reprodüksiyon hat levhas yer almaktadr.MEHMED EFK BEY (1820–1880)

 

1820 tarihinde stanbul’da dodu. Babas Süleyman Mahir Bey’dir. Trabzonlu Laz Ömer Efendi’nin örencilerinden Ali Vasf Efendi’den Sülüs-Nesih yazlarn örendi. O’nun vefatndan sonra teyzesinin kocas olan Kadiasker Mustafa zzet Efendi’ye yllarca devam etti. Hocasnn sevgi ve teveccühünü o derece kazand ki bir gün efik Bey’in eserlerine bakarken Kadiasker efendinin heyecanla: “efik, Allah beni sensiz Cennet’e koymasn!” dedii nakledilir. Bir talebeye kar bu ne büyük takdir hissidir. Nesta’lik yazy da Ali Haydar Bey’den örenmitir. 1845’de Muzka- Humayun ve saray yaz hocalna tayn edildi.

1855’de Bursa’da meydana gelen depremde harap olan Ulu Cami’nin duvarndaki yazlar Abdulfettah Efendi ile beraber tamir ederek baz levhalar yazmtr. Ayasofya mihrap içinde hakedilmi ayet-i celile, Kudüs’te Kubbetü’s sahre’nin çini üzerine nakolunmu Yasin, Sultan Abdulmecid Türbe’sinin kuak yazlar, Bayezid’de, stanbul Üniversitesi merkez binas üstündeki yeil zeminli Celi Sülüs mermer kitabesi Daire-i Umur- Askeriye ve fetih süresinin iki ayeti yer almaktadr. ki Kur’an-i Kerim, sekiz delailü’l-hayrat, birçok murakka ve levha brakmtr.

Örencileri arasnda Hasan Riza, ve Çirçirli Ali Efendi’ler ilk akla gelen isimlerdir. 1880 ylnda vefat eden efik Bey’in kabri Yahya Efendi Dergâhnn haziresindedir.

Dier Haberler
nsan, Sanat ve Fotoraf Konferans -
Fotoraf Sergisi -
Srplar Sakarya'y bombalarsa! -
Sonsuzluk ekimleri-Mehmet efik -
Kresel Isnma zerine Kresel Konferans -
Seim ve Sonras -
suleymangunduz.org    |    kafkasislamordusu.org [Tasar쯡>] & [Kodlama]