Bosna Hersek: Bamszln 20. ylnda bir anma

28 ubat süreci ve 1 Mart tezkeresinin tartld bir gündemimiz var. Zulümle abad olunmaz. Zulmedenler ve onlara yardmc olanlar bir gün yaptklarnn hesabn ödeyeceklerdir. Önce milletin karsnda, sonra da Allah'n huzurunda. Allah el-Adl'dir.

Bunun en iyi örnei Bosna-Hersek'tir. Bosna'da zulüm yapm insanlar imdi neredeler; bazlar intihar etmi veya konumasnlar diye öldürülmü, bazlar Uluslararas Sava Suçlar Mahkemesi'nde yarglanyorlar.

29 ubat-1 Mart 1992, Bosna Hersek'in Yugoslavya Sosyalist Halk Cumhuriyeti'nden ayrlma referandumu ve bamsz bir ülke statüsü kazanma günüdür. Tam 20 yl olmu. Zaman nasl da hzla akp gidiyor.

1992'de eski bir atlasn ortasndan koparttm fiziki bir haritayla Balkan yollarna dümütüm. Adapazar Belediyesi önderliinde, dernekler, vakflar ve vatandalarn balaryla toplanm 5 kamyon yardm malzemesini alarak yola çktk. O zamanlar Adapazar Belediyesi CHP'de ve bakan; merhum Ünal Ozan. Düünce ve siyasi farkllklar anlamn yitirmi, ehirde müthi bir dayanma ve yardmlama yar balamt.

Bu ülkemizden Bosnal mülteciler için yola çkm ilk yardmd. Rotamz Bulgaristan üzerinden Makedonya. lk saldrlarn ardndan Bosna-Hersek'ten kaçarak Makedonya'ya gelmi mültecilere yardm iletecektik. Kafilemizde belediyeyi temsilen ve kafile bakan Zabta Müdürü Necdet Çokhamur, eski Sakarya Milletvekili Yalçn Koçak, iadamlarndan Hamdi Atiolu, Hakk Pekin, gazeteci Adem Ik, kamyon oförleri ve yardmc personel vard. Yardmlar Makedonya'daki mültecilere ulatrdk. Böylece hem Adapazarllar hem de kafilemiz bir ilke öncülük etmi ve daha sonra yaplacak yardmlara örnek oluturmutuk. Arkadalarmz yen, yardmlar organize etmek için Üsküp'ten geri döndüler.

Ben o gidite Üsküp'te tantm smail Bardhi ile sorunu yerinde görmek için bölgeye gittim. galin ilk anlaryd ve her taraf yaadklar yerleri terk eden insanlarla doluydu. Anlatlan öyküler inanlmazd. Yugoslav Halk Ordusu ve Srp paramiliter güçler Bosna-Hersek'te soykrma balamt. Her gün yüzlerce insan katlediliyor ve binlercesi yaadklar yerleri terk ediyorlard.

Geri döndükten sonra gördüklerimi, duyduklarm anlatmaya ve yazmaya baladm. O günlerde genel yayn yönetmenimiz; Yusuf Ziya Cömert, Hasan Aycin'in Piyerloti'deki ofisinde binbir imkânszlk içinde "Kaytlar" dergisini çkartyordu. Gördüklerimi bir günce olarak yazmam söyledi. Daha sonra da zlenim dergisinde de Bosna dosyalar yapt.

Bosna-Hersek'te yaanan insanlk trajedisine kar ülkemizde büyük bir duyarllk olumutu. Ali Bulaç, Hasan Aycin, Cevat Özkaya, Ahmet Faruk Yanarda, Altay Ünaltay, Erol Dilaver, Burhan Metin, Osman Bostan, Abdurrahman Aslan, Hüsnü Klç, Burhan Yükselolu, Süleyman Özdil, Ahmet Meral, lhan Aknc, Ahmet Özdemir, Enis Köse, Musa Akbal, Alaettin iman, Nurettin Yaar, Ahmet Kot, Davut Nuriler, Nezir Dinler, Hüseyin Kansu, Hasan Hüseyin ener, Ömer Onay, Ramadan Öztürk, Ayhan Yasan, Abdurrahman Veyis Ate, Gürsel Ulukr, Uur Altun...adlarn sayamadm onlarca arkadala birlikte bir sivil inisiyatif olarak Bosna Dayanma Grubu'nu kurmutuk-ki bu ülkemizde bir ilkti ve çr açt. Bunun ardndan her ilde Bosna Dayanma Gruplar olutu.

Olan bitenlerin boyutlar anlalmaya balaynca ülkede her kesim, konuyla yakinen ilgilenmeye balamt. Siyasette, medyada, i çevrelerinde...

Cumhurbakanmz Turgut Özal, RP Genel Bakan, Prof. Dr. Necmettin Erbakan, Dileri Bakan Hikmet Çetin, stanbul Büyükehir Belediye Bakan Recep Tayyip Erdoan. CHP Genel Bakan Deniz Baykal, BBP Genel Bakan Muhsin Yazcolu, Aydn Menderes, Erturul Günay, Hasan Celal Güzel ...ve birçok siyasi, Bosna-Hersek sorununu ulusal ve uluslararas balamda gündemde tutmaya ve çözmeye çalyorlard.

Anadolu'nun her yerinde dernekler, vakflar veya yeni oluturulan dayanma gruplar yardm topluyor ve göndermeye çalyordu. Topyekûn bir seferberlik balamt. Bülent Yldrm, Osman Atalay, Hakan Albayrak, Hakan Çelik, Sakarya'da Ömer nan, Harun Takn, Ylmaz Güney, Salih imek, Nadir Latif slam, Cemail Balkanl, Zühtü Dizdar, Sadk Canl, Zeki Aydntepe, Yusuf Balar. Rahmi Sak, Alaettin Kalay, Behiye Çark. Ankara'da Necdet Konak, Ömer Çelik, Dr. Kubilay Örten, Fatih Yurdakul, Selçuk anl, Bahadr slam, Eskiehir'de Atasoy Müftüolu, Mustafa Ik, Krkkale'de Veli Korkmaz, Trabzon'da Ali Sabit Aksoy. Konya'da Fatih Türegün, Büyükehir Belediye Bakan Halil Ürün, Ercan Uslu, Avusturya'da Abdullah Gürsel ve Mehmet Küpeli, Hartum'dan Dr. Fatih Hasaneyn. Zagreb'de Alija Nasuf, Split'te Ahmet Halime ve Hrasnica'da Adem Husoviç ...herkes ayaa kalkmt.

Medyada Bosna sevdals eli kalem tutan gazeteci, köe yazar ve televizyoncular: Fehmi Koru, Ercüment Özkan, Cengiz Çandar, Ekrem Kzlta, Abdurrahman Dilipak, Mustafa Çelik, Metin Hasrc, Fikret Ertan, erif Turgut, Münire Cokun... gelimeleri yazyor ve konuyu gündemde tutmaya çalyorlard.

Bosna-Hersek Cumhurbakan Alija zetbegovic'in ahsnda evrensel bir dayanma olumu, insanlar tek bir yürek "Bosna biziz, bizler Bosnalyz" diye haykryordu.

Ve isimsiz yüzlerce, binlerce insan Alija zetbegoviç önderliinde yürütülen Bosna-Hersek'in bamszlk sürecine dâhil oldu.

Tüm mazlum halklar gözlerini Bosna'ya ve onun önderi Alija'ya dikmilerdi. Biliyorlard ki o kazanrsa tekrar hak ve adalet kazanacakt.

20. Yüzyl'n son çeyreinde uygar dünyann gözleri önünde Bosna-Hersek'te yaananlara kaytsz kalmam, önemli görevler ifa etmi isimlerini hatrlayamadm binlerce insan var. Biliyorum. (Hafza-i beer nisyan ile maluldür.)

Bugünler Bosna-Hersek'in bamszlnn 20. yl. Bamszla katk salam olanlardan hayatta olanlara uzun ömür, vefat etmi olanlara Allah'tan rahmet diliyorum.

http://www.yenisafak.com.tr/Yazarlar/?i=31350&y=SuleymanGunduz

Dier Yazlar
Yaz mit ve ac mevsimine dnt - 01. Austos. 2016
Bar kuranlar tarihe yryecekler... - 06 Ocak 2013
Afganistan ah Afganistan - 11 Ocak 2013
Aydn devlet ikilemi - 13 Ocak 2013
Orta Dou'dan baknca - 18 Ocak 2013
20 Ocak Qara Yanvar ve Azadlk Atei - 20 Ocak 2013
nsanlk adalet bekliyor - 25 Ocak 2013
Bab el-ems ve srail'in gelecei - 27 Ocak 2013
Badat'tan Timbuktu'ya yklan benim - 01 ubat 2013
Diktatr rejimler yklmal - 03 ubat 2013
Yrek corafyamz ne kadar d politikadr? - 08 ubat 2013
Tersine dndrlmeye allan devrim: Tunus - 10 ubat 2013
slam dnyas tarihsiz, hafzasz bir gelecee evriliyor - 15 ubat 2013
imdi bydk masal sona erdi - 17 ubat 2013
Osmanl tarihi ne kadar Trklerin tarihidir? - 22 ubat 2013
Sonunda dnecek talih, gelecek Byk Atl - 24 ubat 2013
Sretan ti dan nezavisnosti Bosno i Hercegovino* - 01 Mart 2013
The death of a country* - 03 Mart 2013
Zulmn bedelini en ok kadnlar dyor - 08 Mart 2013
Dnya bar Kuds'ten geer - 10 Mart 2013
Bosnallar sadece adaleti aryor - 15 Mart 2013
Hakikati arayan yakn tarih - 17 Mart 2013
Bahar yeni bir mevsimin balangcdr - 22 Mart 2013
21. yy galiba yeni balyor - 24 Mart 2013
zme doru Filistin sorunu - 29 Mart 2013
Bir yanmz gurbeti yksdr - 31 Mart 2013
Bahar aynda umutlanmak iin ok gereke var - 05 Nisan 2013
Kresel snma ve iklim deiiklii - 07 Nisan 2013
Filistin'de kalc bar mmkn m? - 12 Nisan 2013
Babakan'n ziyareti ncesi Filistin - 14 Nisan 2013
Dalarna bahar gelmi memleketimin - 19 Nisan 2013
Boston olay neyin habercisidir? - 21 Nisan 2013
Sava ya da bar, tercih bizim - 26 Nisan 2013
Adaletsiz paylam, paylalm adaletsizlik! - 28 Nisan 2013
'Tanr eheri Qds' hammzn mesuliyetidir - 03 Mays 2013
AB Balkanlar ilhaka karar verdi - 05 Mays 2013
Suriye'de yol ayrmna geliniyor - 10 Mays 2013
'rdn ve Irak Ordular Filistin'e girdi' - 12 Mays 2013
Arabat kynden Nekbet gnne mays elem aydr - 17 Mays 2013
19 Mays ansna bir iade-i itibar teklifi - 19 Mays 2013
Yoksul braklm lkeler ve ucuz i gc - 24 Mays 2013
Sezar'n tutarll kadar tutarllk - 26 Mays 2013
Mostar Kprs'nden Yavuz Sultan Selim'e - 31 Mays 2013
Sosyal medya siyasete yn verebilir mi? - 02 Haziran 2013
Gsz muhalefette sokan dili - 07 Haziran 2013
Hakikatin bilgisine ulamak - 09 Haziran 2013
Zorluun yannda kolaylk vardr* - 14 Haziran 2013
Belki de arkadalaan babaya ihtiyacmz var - 16 Haziran 2013
Her hareket bir hukuk oluturur - 21 Haziran 2013
nsanlk hafzasna kaznmak: Yeryz Doktorlar - 23 haziran 2013
Gaza Resist ve Ela - 28 Haziran 2013
Dar kap - 30 Haziran 2013
Msr darbesi, bir turnusol kddr - 05 temmuz 2013
Bysn kaybeden AB'nin yeni yesi Hrvatistan - 07 Temmuz 2013
Srebrenica'da isimsiz mezar talar - 12 temmuz 2013
Ramazan ayn bayram gibi karlamak... - 14 Temmuz 2013
Gazze'yi zor gnler bekliyor - 21 Temmuz 2013
Orta Dou'da yeni saflar oluuyor - 19 Temmuz 2013
Blgede acilen bara ihtiya var - 26 Temmuz 2013
Tuz kokarsa - 28 Temmuz 2013
Meydanlar dntryor - 04 Austos 2013
Gklerin en yakn avlusu: Kuds - 02 Austos 2013
Sava ya da bar? - 11 Mays 2014
Hesap gn zorlu geecek - 09 Mays 2014
zgrlk ve adalet olmazsa? - 16 Austos 2013
mknszn iindeki mmkn grebilmek - 18 Austos 2013
Msr darbesi Filistin'i olumsuz etkileyecek... - 23 Austos 2013
Mezarlkta estetik aramak... - 25 Eyll 2013
Suriye mdahalesi Bosna ve Kosova'ya ne kadar benzer? - 30 Austos 2013
'kaym gideyim u Urumeline aman aman' - 01 Eyll 2013
Yenian sorunu niversiteli isizler... - 06 Eyll 2013
Bir bela baka bir bela ile mi defedilir? - 08 Eyll 2013
Barn kendisi bir yoldur - 13 Eyll 2013
Bar baarlamazsa Suriye lecek - 15 Eyll 2013
Balkanlarda iler iyi gitmiyor - 20 Eyll 2013
Bonak m, Bosnal m? - 22 Eyll 2013
Orta Dou'da yeni bir afak olabilir - 27 Eyll 2013
Yolun sonu gzkyor - 29 Eyll 2013
Her gelime yerelden blgesele ve evrensele ulatrr - 04 Ekim 2013
Orta Dou'nun gelecei Filistinlilerin elindedir - 06 Ekim 2013
'Sen payn ayr o sahibini bulur' - 11 Ekim 2013
brahim iimdeki putlar devir - 13 Ekim 2013
Sen gittin hzn elde kald Alija - 18 Ekim 2013
Ykseklere kar dmtr - 21 Ekim 2013
Opoto - 25 Ekim 2013
Kara kta enleniyor - 27 Ekim 2013
Cumhuriyet ne zaman cumhurun olacak? - 01 Kasm 2013
Bat'nn Suriye'ye bak - 03 Kasm 2013
Ben gurbettekinin hasretini bilirim - 09 Kasm 2013
Ayrma devam ediyor - 10 Kasm 2013
Orta Dou'da yeni bir sre balyor - 15 Kasm 2013
'Megri megri daye megri!' - 17 Kasm 2013
Gazze'de sava kapda! - 22 Kasm 2013
Hamas, yeni siyaset oluturabilecek mi? - 24 Kasm 2013
'1983'den 2013'e Sarajevo Sreci ve Alija' - 29 Kasm 2013
Bir k yolu bulunmal - 01 Aralk 2013
Orta Dou'da eksen deiiklii - 06 Aralk 2013
Dnyann en ar hzn yayor, kar yayor - 08 Aralk 2013
Gazze'den insanla son ar... - 13 Aralk 2013
iyle ve ruhuyla suskun Kuds - 15 Aralk 2013
Komplolar effaflamayla alr - 20 Aralk 2013
Sarkam harekt olmasayd? - 22 Aralk 2013
Bu kaotik iklimden kmalyz - 27 Aralk 2013
Yeni bir yl karlamadan - 29 Aralk 2013
1914'den 2014'e yzyla bak... - 03 Ocak 2014
Filistin'de bar mmkn m? - 05 Ocak 2014
Hkmet tehlikenin farknda m? - 10 Ocak 2014
Palal adamlar geri dnd - 12 Ocak 2014
zm zerine kafa yorsak - 17 Ocak 2014
Ahir zaman - 19 Ocak 2014
Dile kolay 40 yl - 24 Ocak 2014
John Kerry'den bir Mesih kar m? - 26 Ocak 2014
Ukrayna'da bilek greini kim kazanacak? - 31 Ocak 2014
Ey Kuds, ey hznler ehri - 02 ubat 2014
Bar iin son umut Cenevre-2 - 07 ubat 2014
Bosna Hersek'te olanlar srpriz mi? - 09 ubat 2014
Bosna Hersek blnebilir mi? - 14 ubat 2014
Kerry plannda Filistin devleti egemen olabilecek mi? - 16 ubat 2014
Bir Filistin Devleti olacak m? - 21 ubat 2014
Geleceini arayan lke: Ukrayna - 23 ubat 2014
Krm'a dikkat, sava kapda! - 28 ubat 2014
Krm, souk sava dneminin geri dn yeri mi? - 02 Mart 2014
Bat ittifaknn Krm snav - 07 Mart 2014
Krm: Gelincik iekleri - 09 Mart 2014
Havada barut kokusu mu var? - 14 Mart 2014
Bahar umutlar da yeertmeli - 16 Mart 2014
Danimarka izlenimleri - 21 Mart 2014
Birileri Ukrayna'y blmek mi istedi? - 23 Mart 2014
Ben nerede duruyorum? - 28 Mart 2014
Yeni bir dnem balamal - 30 Mart 2014
Seimler AK Parti'nin baars, ya muhalefetin? - 04 Nisan 2014
Pandora'nn kutusu ald - 06 Nisan 2014
Xwed ji te raz be Abdlkadir - 11 Nisan 2014
Scak ve zorlu yaza doru - 13 Nisan 2014
Ukrayna, III. Dnya Sava'nn nedeni olabilir mi? - 18 Nisan 2014
Holo Birlii'nin gurbeti genleriyle 3 gn - 20 Nisan 2014
Schwetzingen camisi - 25 Nisan 2014
Basal mesajndan E ati Deklarasyonu'na - 27 Nisan 2014
Ukrayna krizi Bat'nn i sava m? - 04 Mays 2014
Hafzasz bir gelecek... - 02 Mays 2014
Ortak sevin, ac ve bayram idraki - 09 Austos 2013 Cuma
Blgede acilen bara ihtiya var - 26 Temmuz 2013 Cuma
Orta Dou'da yeni saflar oluuyor! - 19 Temmuz 2013 Cuma
Ramazan ayn bayram gibi karlamak... - 14 Temmuz 2013 Pazar
Srebrenica'da isimsiz mezar talar - 12 Temmuz 2013 Cuma
Gvenilir haber! - 04 Ocak 2012
Asya Pasifik'ten Bat Afrika'ya kriz rzgr - 30 Aralk 2012
Bir karga hikyesi - 28 Aralk 2012
Urvet'l Vuska - 23 Aralk 2012
Topraa drlen her ocuk bizimdir... - 21 Aralk 2012
Grselliin alinasyonu - 14 Aralk 2012
Ve Kuds ehri. iyle ve ruhuyla suskun - 09 Aralk 2012
Tarih sahnesi yeni milletlerini kabule hazrlanyor... - 7 Aralk 2012
Tutsak deil zgr akl... - 02 Aralk 2012
Siyonist srail iin sonun balangc - 30 Kasm 2012
Emma ve Yeryz Doktorlar - 25 Kasm 2012
Bu dnya ile adil bar mmkn deil - 23 Kasm
Filistin: Aydnlk bir gelecee... - 18 Kasm 2012
Dinamitin fitili atelendi - 16 Kasm
Biz kaybettik ak da kazanmad - 11 Kasm 2012
Amerika, ne zaman bitireceiz insanlarla sava? - 09 Kasm 2012
ABD, Rusya ve in'in Suriye ayar? - 04 Kasm 2012
Arakan: Yeryz dalgn zulme dalgn - 02 Kasm 2012
Cumhurdan korkan Cumhuriyet... - 28 Ekim 2012
Bayram Gazzelilerin de hakk - 26 Ekim 2012
Nobel Bar dl'n Karadzi'e verelim! - 21 Ekim 2012
Da te nije Alija-Sen olmasaydn Alija - 19 Ekim 2012
Yldzn snd anlar... - 14 Ekim 2012 Pazar
Narod Zna (Halk Biliyor) - 12 Ekim 2012 Cuma
Yeni devrim a: Tunus - 07 Ekim 2012 Pazar
Blgesel atmadan kresele? - 05 Ekim 2012 Cuma
Yenilenme kongresi - 30 Eyll 2012 Pazar
Grme Biimleri-II - 28 Eyll 2012 Cuma
Grme Biimleri - 1 - 23 Eyll 2012 Pazar
BM ve Filistin Devleti... - 21 Eyll 2012 Cuma
Filmi balatan film... - 16 Eyll 2012 Pazar
Bumerang ve hz a - 14 Eyll 2012 Cuma
Stunlar ar kubbeler tayor stmze - 09 Eyll 2012 Pazar
Adsz mezar talar... - 07 Eyll 2012 Cuma
Giralda'dan Birssebi Camii'ne - 02 Eyll 2012 Pazar
Geri dneceiz... - 31 Austos 2012 Cuma
Deiimin yeni ncs Muhammed Mursi mi? - 26 Austos 2012 Pazar
zmn adresi siyasettir... - 24 Austos 2012 Cuma
Baba bayramnz mbarek olsun - 19 Austos 2012 Pazar
"Her gn Allah'n her gn Kuds gndr" - 17 Austos 2012 Cuma
Suriye sorunu acilen zlmeli... - 10 Austos 2012 Cuma
Yaser Arafat 'Ebu Ammar' - 05 Austos 2012 Pazar
stanbul'un ihtiam tevazuunda sakldr... - 03 Austos 2012 Cuma
Suriye krizi hayati bir nem arz ediyor... - 29 Temmuz 2012 Pazar
Kalpten kalbe bir yol vardr grlmez - 27 Temmuz 2012 Cuma
Ramazan Ramazan'dr... - 22 Temmuz 2012 Pazar
Mslman sanatkrlar, zanaatkrlar ve tccarlar (III) - 20 Temmuz 2012 Cuma
Mslman sanatkrlar, zanaatkrlar ve tccarlar (II) - 15 Temmuz 2012 Pazar
Mslman sanatkrlar, zanaatkrlar ve tccarlar (I) - 13 Temmuz 2012 Cuma
"to te nema?" - 08 Temmuz 2012 Pazar
CHP ilklerin partisi olmaya devam edebilir... - 06 Temmuz 2012 Cuma
Bir kavgada, erkeke olsun isterim... - 01 Temmuz 2012 Pazar
Tutsak edilmi akl... - 29 Haziran 2012 Cuma
Suriye gerginlii atmaya dnyor... - 24 Haziran 2012 Pazar
tekiletirmeden ortaklatrmak... - 22 Haziran 2012 Cuma
Tarih olanlar kaydediyor... - 17 Haziran 2012 Pazar
"Esta humanidad tiene ansias de justica" - 15 Haziran 2012 Cuma
Mescid-i Aksa her an yklabilir... - 10 Haziran 2012 Pazar
Peeye 137,5 euro ceza, ihbara 250 euro dl... - 08 Haziran 2012 Cuma
Bir atlas okuru olmak... - 03 Haziran 2012 Pazar
Bir cinnet hali: Suriye... - 01 Haziran 2012 Cuma
Batk geminin insanlar... - 27 Mays 2012 Pazar
Tarih tekerrr ediyor... - 25 Mays 2012 Cuma
Hzn ve mit: Krm, Anapa ve Samsun... - 20 Mays 2012 Pazar
Srebrenica gnahnn karanlk glgesi... - 18 Mays 2012 Cuma
Dan mayke/anneler gn... - 13 Mays 2012 Pazar
Tuhaflk senfonisi - 11 Mays 2012 Cuma
Yeni atmalarn eiinde Sudan - 06 Mays 2012 Pazar
Bat egemenliinin d - 04 Mays 2012 Cuma
Kt'l Amare Zaferi... - 29 Nisan 2012 Pazar
Tarih idrakinden yoksunluk... - 27 Nisan 2012 Cuma
Ben beyaz deilim Trkm - 22 Nisan 2012 Pazar
Edep ya hu... - 20 Nisan 2012 Cuma
Bir generalin 28 ubat maduriyeti - 15 Nisan 2012 Pazar
"Tanrsal Sendromun" sonu - 13 Nisan 2012 Cuma
Suriye, sadece komumuz deil - 08 Nisan 2012 Pazar
Avrupa Holo Birlii'nin Nevruzu... - 06 Nisan 2012 Cuma
Adalet herkes iin... - 01 Nisan 2012 Pazar
Aymazlk ve sorumluluk bilinci... - 30 Mart 2012 Cuma
Nermin, Muna ve Gabriel... - 25 Mart 2012 Pazar
Delgado'nun Glleri - 23 Mart 2012 Cuma
18 Mart anakkale Deniz Zaferi ve adsz kahramanlar - 18 Mart 2012
Anadolu Ajans Balkanlarda - 16 Mart 2012 Cuma
Rusya seimleri ve Trkiye - 11 Mart 2012 Pazar
Yalan ve gereklik - 09 Mart 2012 Cuma
Bosna Hersek: Bamszln 20. ylnda bir anma - 04 Mart 2012 Pazar
Komusu aken tok yatan bizden deildir... - 02 Mart 2012 Cuma
Aydn alinasyonu ve Hocali katliamnn 20. yl - 26 ubat 2012 Pazar
Futbol sadece spor deildir - 24 ubat 2012 Cuma
kaym gideyim Urumeline - 19 ubat 2012 Pazar
Meydan-i Tahrir ve Anayasa - 17 ubat 2012 Cuma
Hayriye Nine ve Trkiye algs - 12 ubat 2012 Pazar
Rportaj - 22.12.2012
Etkisini baklardan alan fotograflar - 20.09.2011
Hep Gndz Gibi - 10/10/2011
suleymangunduz.org    |    kafkasislamordusu.org [Tasar쯡>] & [Kodlama]